Płatności dodatkowe na rzecz dostosowania do potrzeb klienta, produkcji i usług